Περιγραφή θέματος

 • Διαχείριση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

  Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, φέρει πλινθίο αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό (Card Operating System) και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει στην ακαδημαϊκή ταυτότητα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • για την ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εγγράφων (αρχεία .pdf)
  • για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων

  Συγκεκριμένα, η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει ελεύθερο χώρο για την ενσωμάτωση 12 πιστοποιητικών. Πιο αναλυτικά, υπάρχει χώρος για:

  • 4 πιστοποιητικά με μέγεθος 2048bits, με δυνατότητα υπογραφής και αποκρυπτογράφησης
  • 4 πιστοποιητικά με μέγεθος 2048bits, με δυνατότητα υπογραφής αλλά όχι αποκρυπτογράφησης
  • 2 πιστοποιητικά με μέγεθος 1024bits, με δυνατότητα  υπογραφής και αποκρυπτογράφησης
  • 2 πιστοποιητικά με μέγεθος 1024bits, με δυνατότητα  υπογραφής αλλά όχι αποκρυπτογράφησης

  Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα για την ενσωμάτωση των ψηφιακών πιστοποιητικών στην ακαδημαϊκή ταυτότητα και τη χρήση τους.